Miljøpolicy

Hydal AS sitt miljøarbeid tar utgangspunkt i at lover og forskrifter skal følges, og om mulig, overgås. Vi ivaretar indre og ytre miljø ved å utføre vårt arbeid i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, regler og pålegg og de krav vi stiller til oss selv gjennom vårt kvalitets- og HMS-system.

Vår miljøpolicy er integrert del av vårt kvalitetssystem og er dermed et ansvar alle, ledere og medarbeidere, skal påse at etterleves, holdes vedlike og forbedres.

Vår målsetning innebærer at vi hele tiden jobber for at vår påvirkning på miljøet skal være minst mulig.

  • Vi skal ikke ha utslipp av kjemikalier til luft eller vann. Alle kjemikalier og væsker som ikke brukes i produksjonen gjenvinnes og igjenbrukes eller blir levert til godkjent mottak.
  • Alt metall som ikke brukes i produksjonen leveres til gjenvinning.
  • Vi jobber hele tiden for å redusere energiforbruket både i produksjonen og i vår bygningsmasse gjennom god og effektiv styring av ventilasjon, lys og varme.